ما۲۴نفر

(تارنمای دانشجویان معارف‌اسلامی و علوم‌سیاسی ۹۱ - دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام

ما۲۴نفر

(تارنمای دانشجویان معارف‌اسلامی و علوم‌سیاسی ۹۱ - دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام

محفل ۲۴ دانشجوی معارف‌اسلامی و علوم‌سیاسی دانشگاه امام صادق(ع). سعی می‌کنیم آن‌چه خودمان و دیگر دانشجوهای معارف‌اسلامی و علوم‌سیاسی به آن نیاز دارند را منتشر کنیم.
اگر شما هم اطلاعاتی برای انتشار دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
منتظر انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم.

در این بخش به مقدمه کتاب «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران» نوشته دکتر حسین بشیریه که یکی از منابع آزمون ارشد و دکتری است، می‌پردازیم و خلاصه این کتاب را به صورت PDF می‌توانید در ادامه مطلب دریافت کنید.

موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروههای اجتماعی از سوی دیگر است. در این کتاب نیز از چنین چشم اندازی به تحلیل و بررسی جامعه سیاسی در ایران می پردازیم.

                                                      

در گفتار نخست تصویری از طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی و منازعات سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی به دست می دهیم و سپس براساس صورت بندی روابط متحول میان نیروها و طبقات اجتماعی ماهیت دولت را در طی سالهای 1360 تا 1376 تعیین می کنیم. در گفتار دوم با توضیح گشانهای سیاسی رایج در تاریخ معاصر ایران شیوه های ظهور و ساخت یابی صورتبندیهای مختلف از نیروهای اجتماعی و سیاسی را در پرتو هر گشان نشان می دهیم. از این رو امکانات تحول در دولت ایدئولوژیک را با توجه به غلبه عناصر دولت جامع القوا، عناصر دموکراسی نمایشی و عناصر شبه دموکراسی به ترتیب در سه دورة 68 – 1358، 76 – 1368و 1376 به بعد بررسی می کنیم. در ذیل همچنین بحث تحول در اشکال و شیوه های مشارکت سیاسی را نیز توضیح می دهیم.

در گفتار سوم نقش برخی بحرانهای اساسی در دولت ایدئولوژیک بویژه بحرانهای مشارکت و مشروعیت را در تحول خود آن بررسی خواهیم کرد.

در گفتار چهارم با توجه به ثبات و استمرار چشمگیر دولت ایدئولوژیک بررسی خواهد شد که تحول در دولت ایدئولوژیک تنها به بحرانهای درونی محدود نمی شود، بلکه زمینه ها و عوامل بیرونی تحول در آن را باید درنظر گرفت.

در گفتار پنجم چنین زمینه ها و عواملی را در حوزة اجتماعی سیاسی و فکری توضیح می دهد.
در پایان در بخش جمع بندی و نتیجه گیری مفهوم دموکراتیزاسیون و خطوط کلی اصلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران بررسی می شود.

دولت و نیروهای اجتماعی نیروهای اجتماعی در ایران: تصویر کلی بطور کلی نیروهای اجتماعی در هر جامعه ای هم شامل طبقات اجتماعی به مفهوم دقیق حکم و هم در برگیرندة مجموعة گروهها و شئونی است که ذاتاً طبقه به شمار نمی روند ولی ممکن است به نمایندگی از طبقات اجتماعی عمل کنند و یا دارای ایدئولوژی طبقاتی باشند. در تکوین مجموعة نیروهای اجتماعی عوامل مختلفی مانند میزان گذار از جامعه سنتی به جامه مدرنی، میزان نوسازی و توسعه اقتصادی و میزان دموکراتیزه شدن جامعه یعنی پیدایش سازمانها و تشکل های طبقات پایین مؤثر هستند. در مورد جامعه ایران باید گفت که مجموعه ای از شکافهای تاریخی و ساختاری موجب شکل گیری ساختار نسبتاً پیچیده ای از نیروهای اجتماعی – سیاسی شده است. باور در ایران به صورتبندی سرمایه داری بواسطه نوسازی در عصر دولت مطلقة پهلوی شکافهای اجتماعی و طبقاتی تازه ای شکل گرفت. مقابله دولت پهلوی با نیروهای اجتماعی شمی از جمله روحانیت، عشایر و بازار روحانیت از فرآینده های که به پیدایش نیروهای اجتماعی مدرن انجامید، جامعه ایران را دوباره کرد و طبقات و نیروهیا شمی و مدرن را در مقابل هم قرار داد. بعلاوه جامه ایران دستخوش شکافهای تاریخی مختلفی نیز بوده است. شکاف میان دین و دولت و شکافهای مذهبی و فرقه ای و شکافهای قومی و نژادی و زبانی سرنوشت تاریخی ایران را در طی قرون و اعصار رقم زده اند. زندگی سیاسی در ایران در طی قرن بیستم سخت تحت تأثیر منازعات ناشی از شکاف سنت و تجرد قرار داشته است. اینک مهمترین نیروهای اجتماعی فعال در صحنه زندگی سیاسی در ایران معاصر را توضیح می دهیم.

دوران بعد از انقلاب را می توان از یک منظر به صورت زیر دسته بندی کرد:

 

دوره‌ی زمانی

 

 

اقتدار

 

 

مشروعیت

 

 

مشارکت

 

 

1357-1368

 

 

کاریزماتیک

 

 

تئوکراتیک- کاریزماتیک

 

 

مشارکت توده‌ی بسیج شده

 

 

1368- 1376

 

 

سنتی

 

 

سنتی- روحانی

 

 

مشارکت نفوذی

 

 

1376- به‌بعد

 

 

عقلانی- قانونی

 

 

قانونی- بروکراتیک

 

 

مشارکت آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کتاب
حجم: 2.33 مگابایت

 

دکتر بشیریه را بیشتر بشناسیم

دکتر حسین بشیریه در سال 1332 در همدان متولد شد. وی لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران اخذ و سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نمود. در سال 1979 در رشته رفتارشناسی سیاسی از دانشگاه اسکس انگلستان فوق لیسانس دریافت نمود و در سال 1982 موفق به اخذ درجه دکترا در رشته تئوری سیاسی از دانشگاه لیورپول گردید.

Hossein Bashiriyeh

 

Ph.D., University of Liverpool, 1982
Visiting Professor of Political Science

 
Professor Bashiriyeh has taught in the Department of Political Science at Tehran University since 1982 and is a leading expert on issues of civil society, democratization and political development in Iran and the greater Middle East. He is the author or translator of over two dozen books including (in English) The State and Revolution in Iran (1984) and (in Persian) Transition to Democracy (2005), An Introduction to the Political Sociology of Iran: The Era of the Islamic Republic (2002), Obstacles to Political Development in Iran (2000). During hisstay at Syracuse University Professor Bashiriyeh teaches such courses as "Islamic Political Thought," "Middle Eastern Political Systems," "Sociology of Islamic Fundamentalism," and"Transition to Democracy."

hbashiri@maxwell.syr.edu

 

آثار و تالیفات

کتب:

         1-     The state and revolution in iran. St. Martin’s press, New York, 1984         

         2-     انقلاب و بسیج سیاسی, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول 1372

         3-     دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیا, نشر علوم نوین, 1374

         4-     جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی, نشر نی,چاپ اول 1374

         5-     تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم: جلد اول: اندیشه های مارکسیستی, نشر نی, چاپ اول 1376

         6-     جامعه شناسی تجدد, انتشارات نقد و نظر, 1378

         7-      دولت و جامعه مدنی: گفتمان های جامعه شناسی سیاسی, انتشارات نقد و نظر, 1378

         8-      تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم, جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه کاری, نشر نی, چاپ اول 1378

         9-      جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی, نشر علوم نوین, 1378

       10-   سیری در نظریه های جدید در علوم سیاسی, نشر علوم نوین, 1378

       11-   نظریه های فرهنگ در قرن بیستم, نشر آینده پویان, 1379

       12-   موانع توسعه سیاسی در ایران, نشر گام نو, 1380

       13-   درسهای دموکراسی برای همه, نشر نگاه معاصر, 1380

       14-   آموزش دانش سیاسی, نشر نگاه معاصر, 1380

       15-   دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی , نگاه معاصر, 1381

ترجمه:

        16-  شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل, نوشته جان پلامناتز, نشر نی, چاپ اول 1367

        17-  ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی, نوشته برینگتون مور, مرکز نشر دانشگاهی, 1369

        18-  ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی, نوشته برینگتون مور‌,  مرکز نشر دانشگاهی, 1369

        19-  نظریه های دولت, نوشته اندرو وینسنت,  نشر نی, چاپ اول 1371

        20-  یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی, نوشته رابرت هولاب, نشر نی, چاپ اول 1375

        21-  هابز, نوشته ریچارد تاک, طرح نو, 1376

        22-  میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک, نوشته دریفوس و رابینو, نشر نی, چاپ اول 1376

        23-  لویاتان, نوشته توماس هابز, نشر نی, 1380

        24-  جریان های بزرگ در اندیشه غرب, نوشته وان بومر‌, انتشارات باز, 1380

گرایش تخصصی:

   کارشناسی: تئوریهای انقلاب

               کارشناسی ارشد:  جامعه شناسی سیاسی

               دکترا: جامعه شناسی ایران- اندیشه سیاسی در ایران

 

مطالب مرتبط:

درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی